Birimler

Belediye Başkanı
Mehmet UYSAL

    Yazı İşleri Müdürlüğü                               Mali Hizmetler Müdürlüğü
 Md. Ahmet VURAL                                 Md. Süleyman ALPER 

  Fen İşleri Müdürü                                      Tahsilat Birimi
İnş. Muh. M.Akif ERSOY                         Nezahat ERYILMAZ

      Zabıta Birimi                                              Danışma
Md. Saliha GENCER                                Sekr. Leyla ÇAKIR
Zbt. Akif SANLI                                        Kat Gör. Ali ÇAKIR
Zbt. Halil TÜRKKAN                                Şoför Mehmet ÇELİK