Yapı Kullanma İzni

7/18/2019 HİZMETLERİMİZ

YAPI KULLANMA İZNİ

İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde ; ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, sınıflarını gösteren ve Belediye Fen İşlerince düzenlenen bir belgedir.

Yapı tamamen bittiği taktirde tamamının, veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı taktirde bu kısımların kullanılabilmesi için ilgilinin müracaatı üzerine inşaat belediyemiz teknik elemanlarınca yerinde kontrol edilir.

YAPI KULLANMA İZNİ OLMADAN BİNAMIZDA OTURAMAZ MIYIZ ?

Yapı kullanma izni almadan binanıza; yasa gereğince su , elektrik, telefon v.s. aboneliği yaptıramazsınız.

YAPI KULLANMA İZNİ ALINIRKEN GEREKLİ BELGELER

1.       Dilekçe.

2.       Onaylı İnşaat Ruhsatı.

3.       Fenni Mesullük Taahhütnamesi.

4.       İnşaatın Plan, Proje, Fen, Sağlık ve Sanat Kurallarına uygun olarak yapıldığına dair. (Mimari, Statik, Elektrik, Makine) yapı sorumlusu raporu.

5.       SSK dan alınacak ilişiksizlik belgesi.

6.       Aplikasyon, temel, su basman, ısı yalıtımı ve kaba inşaat vizelerinin yapılmış olması.

7.       İnşaat ruhsatında var ise sığınak, asansör, yangın tesisat raporları.

8.       Binanın cephelerinden alınmış 13×15 cm ebadında fotoğraflar.

9.       Harç makbuzu.