İnşaat Ruhsatı

7/18/2019 HİZMETLERİMİZ

İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye Fen İşleri tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

      İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Ruhsat talep dilekçesi

2.       Tapu sureti

3.       Mal sahiplerinin vekaletnamesi (gerekli ise)

4.       Aplikasyon krokisi

5.       Çap

6.       İmar durumu

7.       İmar durumuna göre onaylı vaziyet planı (gerekli ise)

8.       İmar durumuna göre proje öncesi istikamet (gerekli ise)

9.       Kot-Kesit (gerekli ise)

 

10.       İnşaat mühendisinin statik hesaplarına teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporu

11.    Ruhsat projelerine uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair tüm fenni mesullerin (İnşaat Müh., Mimar, Elektrik Müh., Makine Müh.) taahhütnameleri ve oda sicil belgeleri.

12.    Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen oda sicil durum belgeleri.

13.    5 Takım mimari proje

14.    5 Takım statik projesi ve hesapları

15.    5 Takım elektrik projesi

16.    5 Takım sıhhi tesisat projesi

17.    Harita (Aplikasyon krokisi ve İnşaat kotları)

 

18.    Harç Makbuzu

 

19.    5 Kat ve üstü için asansör avan projesi ve ayrıca 10 kat ve üstü için çift asansörlü avan projesi.

20.    8 Kat ve üstü için paratoner hesabı.

     İNŞAAT RUHSATI ALMADAN BİNA YAPILIRSA YAPTIRIMLARI NELERDİR?

Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz. Ruhsatsız bina yapılırsa Belediye Encümeni Kararı ile 2007 yılı için 1.622,85 TL ile 81.142,84 TL arasında mal sahibi ile müteahhidine, bunun 1/5’i kadar da fenni sorumlusuna ceza yazılmaktadır. Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa veya alamayacak durumdaysa binanın yıkımına karar verilmektedir.