İmar İşleri

7/12/2019 HİZMETLERİMİZ

İMAR DURUMU ( ÇAP )

  1. Dilekçe
  2. Tapu Belgesi ( Fotokopisi )
  3. Kadastrodan alınmış Aplikasyon Belgesi
  4. İmar Çapı için yatırılan harç makbuzu
Hizmetin tamamlanma süresi : 3 GÜN