İlan

12/18/2020 İlan

 Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik çerçevesinde yapılan yazılı sınav sonuçları, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayınlanmış olup, bu sonuçlara istinaden Belediyemiz personellerinden yazılı sınavda başarılı olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan personellerin sözlü sınavları 30/12/2020 tarihi Çarşamba günü saat 14:30’ de Çavdır Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.